فناوری و سیستم

 

1- مراحل ساخت یک محصول فناوری را به ترتیب نام ببرید.

      نیاز-  طراحی -  دانش و مهارت - مواد و ابزار-  تولید – ارزشیابی

 

2- مهرتهای زندگی در اثر  آموزش  و  تجربه   کسب می شود .

 

3-عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را نام ببرید.

     نیاز ، تحقیقات علمی – کنجکاوی و تفکر انسا ن .

 

4- برخی از کارخانه ها دارای بخش تحقیقات  هستند که در تکامل محصولات فناوری بسیار مهم است .

 

5- علم چه رابطه ای با فناوری دارد؟

    علم موجب پیشرفت فناوری می شود و این خود باعث آسان تر شدن کارها و افزایش سرعت در انجام امور می گردد.

 

6- دانشمندان چه استفاده ای از نتایج تحقیقات خود می کنند . 3 مثال بزنید .

    دانشمندان با استفاده از نتایج همین تحقیقات علمی است که به کشف یا اختراعی تازه دست می یابند و از این راه ، زندگی را برای بشر آسان تر می کنند .

 

7- انسان به طور ذاتی موجود کنجکاو  و علاقه مند است .

 

8- انسان برای تغییرات در پدیده های اطراف خود از قوانین علمی  و تجربیا ت گذشته استفاده می کند .

 

9- از اختراعات و کشف های جدید می توان رباط ها  و فضا پیماها و درمان با لیزر را نام برد .

 

10-فناوری چگونه تکامل پیدا می کند ؟

     فناوران می توانند با استفاده از فناوری گذشته ، چیزهای جدیدی تولید کنند یا به تکمیل تولیدات پیشین بپردازند .

 

11- در مقایسه ی بین دوچرخه و سیم چین ، به نظر شما : الف – کدام سیستم پیچیده تر است ؟ چرا ؟  ب- کدام سیستم ساده تر است ؟ چرا؟

      الف- دوچرخه . چون از اجزای بیشتری تشکیل شده است .ب- سیم چین . چون از اجزای کم تری تشکیل شده است .

 

12- انواع سیستم را نام ببرید .

      ساده و پیچیده .

 

13- سیستم را تعریف کنید .

      سیستم مجموعه ی منظمی از اجزای به هم وابسته است که برای هدف مشترک با هم کار می کنند .

 

14- ارتباط بین اجزا ی یک سیستم چگونه است ؟

     اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند ، کل سیستم دچار مشکل می شود .

 

15- با ذکر مثال قسمت های اصلی یک سیستم تولیدی را مشخص کنید .

      ورودی (مواد خام) – پردازش (فرایند تولید) – خروجی (محصول ساخته شده)

 

16- قسمت های اصلی یک سیستم را نام ببرید .

     ورودی – پردازش – خروجی

 

17- مرحله ی ورو دی یک سیستم را تعریف کنید .

     ورودی به مجموعه ای از مواد خام ، ابزار ، وسایل ، نیروی انسانی و ... گفته می شود که برای تولید یک محصول وارد سیستم می شود .

 

18- مواد خام ، ابزار ، وسایل و نیروهای انسانی  اجزای ورودی یک سیستم هستند.

 

19- مرحله ی پردازش یک سیستم را تعریف کنید .

     پردازش به کلیه ی کارهایی مانند طراحی ، تغییر مواد ، ساخت و ... که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می گیرد ، گفته می شود .

 

20- طراحی و تغییر مواد  و ساخت جزء مرحله ی پردازش یک سیستم است .

 

21- مرحله ی خروجی یک سیستم را تعریف کرده و 3 مثال بزنید .

     آنچه که به عنوان محصول نهایی از یک سیستم بدست می آید ، خروجی نام دارد . مانند خودرو ، قند ، نان که به ترتیب در کارخانه ی خودروسازی ، کارخانه ی قندسازی و نانوایی تولید می شود .

 

22- آیا رایانه یک سیستم است؟

     رایانه نیز یک سیستم است و از اجزای مختلفی تشکیل شده است .

 

23- رایانه یک سیستم پیچیده است .

 

24- ورودی سیستم رایانه را توضیح داده و توسط چه قسمتی از رایانه انجام می شود .

     ورودی اطلاعاتی است که وارد رایانه می شود . این کار توسط صفحه کلید انجام می شود .

 

25- ورودی سیستم رایانه توسط موس و صفحه کلید و اسکنر انجام می شود .

 

26- پردازش سیستم رایانه را توضیح دهید .

     کلیه اطلاعات وارد شده به سیستم به وسیله ی دستگاه ها و برنامه هایی که قبلا توسط انسان به سیستم داده شده است ، مورد تغییر و تحول قرار می گیرد که به این عمل پردازش می گویند .

 

27- پردازش در سیستم رایانه توسط چه قسمتی انجام می شود ؟

     کیس

 

28- خروجی سیستم رایانه را توضیح داده و توسط کدام قسمت انجام می شود ؟

     کلیه اطلاعاتی است که بر روی صفحه ی نمایش نشان داده می شود یا توسط دستگاه چاپگر چاپ می شود.

 

29- خروجی سیستم رایانه توسط مانیتور و یا چاپگر و یا بلندگو انجام می شود .

 

 کار با برق

    استفاده ی برق در کلیه ادارات ، بیمارستان ها ، منازل ، هتل ها ، سیستم حمل و نقل ، مخابرات و ... به صورت اصلی ترین نیاز انسان و صنایع در آمده است.

2- در منزل خود چه استفاده هایی از برق می کنید؟

 

    تلفن و رادیو و تلویزیون به عنوان وسایل ارتباط جمعی ، اتومبیل و قطار و کشتی و هواپیما به عنوان وسایل حمل و نقل ، دوربین عکاسی به عنوان وسایل تفریحی و ثبت خاطرات و حوادث ، ماشین لباس شویی به عنوان وسایل بهداشتی و شست و شو دهنده .

4- برای پیشگیری از خسارت ناشی از برق لازم است افرادی که با برق و وسایل برقی سر وکار دارند با حفاظت و ایمنی در برق آشنا باشند.

5- حفاظت الکتریکی را تعریف کنید .

 

    اتصال سیم فلز به زمین – اتصال سیم فاز به بدنه یا قسمت فلزی وسایل برقی – اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه ( اتصال کوتاه).

۷- اتصال سیم فار به زمین موجب ایجاد چه خطراتی می شود ؟

 

    اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه .

9- اتصال کوتاه باعث ایجاد چه خطراتی می شود ؟

 

      سیم نول ، اتصال به زمین و فاز.

11- سیم اتصال به زمین چه کاربردی دارد؟

 

 

13- شمای فنی کلید یک پل را رسم کنید .

 

15- شمای حقیقی کلید یک پل را در حالت روشن رسم کنید .

 

17- شمای حقیقی کلید دو پل را رسم کنید .

 

                                X    *

19- شمای فنی جعبه تقسیم را رسم کنید .

 

   3

21- شمای حقیقی پریز را رسم کنید .

 

   3

23- شمای حقیقی سرپیچ را رسم کنید .

 

      N  یعنی نول ، PE یعنی اتصال به زمین ، L1  یعنی فاز .

25- کلید دو پل را توضیح دهید .

 

      قطعات اصلی وسایل الکتریکی شامل موتور ، کلید مقاومت و خازن است که مستقیما به برق متناوب شهر متصل می شود و از آن تغذیه می کند . این وسایل را الکتریکی می گویند .

28- از قطعات الکترونیکی 5 مورد را نام ببرید .

 

 

     این قطعات با جریان برق مستقیم و ولتاژ کم (3 تا 12 ولت) کار می کنند و نمی توان آن ها را مستقیما به جریان برق متناوب وصل کرد . جریان برق مستقیم توسط باتری تامین می شود و یا مبدل (آداپتور) جریان برق متناوب را به جریان برق مستقیم تبدیل می کنند .

31- جریان برق مستقیم توسط باطری تامین می شود . مانند عروسک .

32- آداپتور چیست ؟

 

     فیبر مدار چاپی برد - نصب قطعات – لحیم کاری – برد کامل شده .

34- انواع مقاومت برای کاربردهای مختلف به صورت ثابت و متغیر ساخته میشوند .

35- چرا ماده ی اصلی بیشتر مقاومت ها از جنس کربن است ؟

 

      مقاومت با قدرت بالا ، مقاومت متغیر و مقاومت کربنی با قدرت کم .

37- نوارهای رنگی روی بدنه ی مقاومت الکنیکی چه کاربردی دارند؟

 

     واحد اندازه گیری مقاومت اهم است .

39- هر هزار اهم برابر با یک مگا اهم است .

40- کار اصلی مقاومت الکتریکی چیست ؟

 

     محاسبه ی مقدار اهم مقاومت های رنگی بر اساس جدول رمز مقاومت ها بسیار ساده انجام می گیرد . به روی بدنه ی مقاومت ها معمولا چهار رنگ وجود دارد . برای محاسبه از نوار رنگی سمت چپ (نزدیک به کناره) شروع می کنیم . ابتدا شماره ی دو رنگ اول را می نویسیم و سپس به میزان عدد رنگ سوم مقابل دو عدد قبلی صفر قرار می دهیم تا مقدار مقاومت بر حسب اهم به دست آید.

42- روی بدنه ی مقاومت الکتریکی کاربرد نوار اول ، دوم ، سوم ، چهارم را بنویسد .

 

      1،2،3،4،6،7،8،9

44- چنانچه نوارهای روی مقاومتی به رنگ های قهوه ای ، سبز ، نارنجی و زرد باشد . مقدار مقاومت را محاسبه نمایید .

 

     کار خازن ها ذخیره ی انرژی است.

46- انواع خارن را نام ببرید.

 

 

      فاراد. F

49- یک فاراد یک میلیون میکروفاراد و یک میکرو فاراد هزار نانو فاراد است.

50- واحدهای خازن و مقاومت را به ترتیب بنویسید .

51- در الکترونیک بیشتر از واحدهای میکرو و نانو در خازن استفاده  می شود.

52- لامپ های دیود دوقطبی و تریود سه قطبی را می توان آغاز الکترونیک نامبد.

53- چه موقع در صنایع الکترونیک تحول شگفتی ایجاد شد؟

 

      LED

55- کار دیود معمولی چیست؟

 

     دیود معمولی – دیود نوری – دیود پل

57- چه موقع در مدارهای الکترونیکی تحول ایجاد شد؟

 

 

 

     IC

61- IC  را تعریف کنید.

 

     سیلیکون

63- توسعه ی ICها به ساخت تراشه ها  یا چیپس می انجامد.

 

بهداشت

 

 

1- مهمترین اجزای محیط زیست به ترتیب عبارت است از هواو آب و خاک .

 

2- عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟

    افزایش بی رویه جمعیت  عامل اصلی محیط زیست است.

 

3- افزایش جمعیت چگونه موجب آلودگی هوا شده است؟

    از افزایش وسایل نقلیه و افزایش مصرف سوخت و انرژی  آلودگی هوا نتیجه شده است.

 

4- رفتار و فعالیت انسان در میزان سلامتو حفاظت از محیط زیست مؤثراست. 

 

5- افزایش جمعیت چگونه موجب کاهش ذخائر و آلودگی خاک شده است؟

    افزایش جمعیت موجب استفاده ی بی رویه از زمین و ذخائر آن برای تولید محصولات کشاورزی ، دامی ، صنعتی و در نتیجه موجب کاهش ذخائر و آلودگی خاک شده است.

 

6- یکی از منابع اصلی محیط زیست و از مهم ترین نیازهای انسانآب است.

 

7- فعالیت های بسیاری از جمله کشاورزی و صنعتی و شهری و خانگی و حمل و نقل به آب وابسته اند.

 

8- فعالیت کدام صنایع و کارخانه ها بدون آب متوقف می شوند؟

    پارچه بافی و کاغذ سازی

 

9- آب آلوده دشمن سلامتی است.

 

10- انواع فاضلاب را نام ببرید. 

      خانگی ، شهری ، کشاورزی و صنعتی.

 

11- چرا فاضلاب ها می توانند موجب بیماری و مرگ انسان و سایر موجودات زنده خشکی و آبزی شوند؟

      زیرا دارای انواع میکروب ، انگل ، سم و مواد شیمیایی اند به آب های جاری و زیرزمینی نفوذ می کنند و موجب بیماری می شوند.

 

12- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسد.

     آب آشامیدنی باید پاک و سالم ، بدون رنگ، بدون بو ، بدون مزه ، صاف و زلال باشد.

 

13- چه عواملی موجب خالی شدن ذخائر آب وآلودگی آن شده است؟

     افزایش جمعیت ، توسعه ی شهرنشینی ، پیشرفت صنعت و استفاده ی بیش از اندازه از منابع آب موجب خالی شدن ذخائر آب و آلودگی آن شده است.

 

14- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید.

     آب آشامیدنی باید پاک و سالم ، بدون رنگ ، بدون بو ، بدون مزه، صاف و زلال باشد.

 

15- انواع روش های سالم سازی آب را بنویسید .

     بهترین روش تصفیه ی آب در تصفیه خانه های بزرگ است (شامل : ته نشین ، صاف کردن ، هوادهی ، گندزدایی).سایر روش های ساده سالم سازی آب عبارت است از : جوشاندن آب ، استفاده از محلول کلر (کلرینه کردن آب)، استفاده از صافی شنی ، صاف کردن به وسیله ی صافی و نقره ی فعال( نقره خاصیت میکروب کشی دارد).

 

16- مناسب ترین آب برای آشامیدن چیست؟

    آب تصفیه شده مناسب ترین آب برای آشامیدن است که از طریق لوله کشی مورد استفاده می گیرد.

 

17- عادات و رفتارهای افراد ناسالم به فرد و جامعه خسارت های بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی جبران نا پذیری وارد می کند.

 

18- رفتارهای ناسالم کم خطر را توضیح داده و 9 مثال بزنید.

      این رفتارها بیش تر به سلامت خود شخص صدمه می زنند و اغلب می توان به راحتی این رفتارها را کنترل و صدمات ناشی از آن را جبران کرد. مانند ورزش نکردن، خواب کم تر از 7 ساعت در شبانه روز ، خوردن تنقلات ، چربی و شیرینی زیاد.

 

19- انواع رفتارهای ناسالم را نام ببرید.

      کم خطر و پر خطر

 

20- رفتارهای ناسالم پرخطر را توضیح داده و 9 مثال بزنید.

      بعضی از رفتارهای ناسالم در گروه پرخطر قرار می گیرند و می توانند زیان های جبران نا پذیری برای فرد و جامعه ایجاد کنند. مثل استفاده از سیگار و مواد مخدر ، رانندگی با سرعت و بدون استفاده از وسایل ایمنی و بدون توجه به مقررات ، دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم که بیماری های خطرناکی مثل ایدز را به دنبال دارد.

 

21- بررسی پیامدهای مثبت و منفی تصمیمات به افراد کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار بکنند.

 

22- نوجوانانی که در آستانه ی استقلال قرار دارند دارای چه ویژگی هایی هستند؟

     سعی می کنند خود تصمیم بگیرند و روش زندگی شان را انتخاب کنند ؛ در نتیجه تجربه کسب می کنند و یاد می گیرند که با عواقب تصمیمات خود ، زندگی کنند اما آنها باید بتوانند خود را کنترل کنند و از تصمیمات نادرست و مرگبار پرهیز کنند.

 

23- در انتخاب روش زندگی ، چه عواملی تأثیر گذارند؟ آن ها را نام ببرید.

     در انتخاب روش زندگی ، عوامل و افراد مختلفی تأثیرگذارند ؛ مثل خویشاوندان ، دوستان ، مذهب ، آداب و رسوم و رسانه ها (رادیو،تلویزیون،روزنامه ها و...)

 

24- تغییری که در بدن به وسیله ی دارو به وجود می آید بستگی به نوع دارو دارد.

 

25- معمولا داروها به پیش گیری و کنترل و درمان بیماری ها کمک می کنند.

 

26- داروها ممکن است منشأ گیاهی و حیوانی و یا معدنی داشته باشند .

 

27- امروزه بیشتر داروها به چه روشی تهیه می شوند؟ 3 مثال .

      امروزه بسیاری از داروها به روش شیمیایی تهیه می شوند. مثل : آنتی بیوتیک ها ، کپسول ، پماد.

 

28- چند نوع بیماری نام ببرید که نیازی به دارو ندارند و با استراحت و غذای مناسب و مراقبت درمان می شوند.

     سرماخوردگی ساده و سرفه های خفیف ، ضعف های جزئی و اسهال های ساده.

 

29- داروهایی که استفاده بی رویه از آن ها ایجاد وابستگی می کند را نام ببرید.

     داروهای کاهنده و داروهای محرک

 

30- داروهای کاهنده را تعریف کنید و 3 مثال بزنید.

/ 0 نظر / 25 بازدید